Z fizyką w przyszłość cz. 2 Podręcznik zakres rozszerzony wyd. 2016 (S)

Podręcznik Z fizyką w przyszłość. Część 2. jest podzielony na następujące rozdziały tematyczne:
  • Drgania i fale mechaniczne,
  • Zjawiska termodynamiczne,
  • Pole elektrostatyczne,
  • Prąd stały,
  • Pole magnetyczne. Elektromagnetyzm,
  • Optyka,
  • Dualna natura promieniowania i materii,
  • Modele przewodnictwa elektrycznego,
  • Aneks 3. Doświadczenia.

Podręcznik Z fizyką w przyszłość (część 1. i 2.) zawiera wszystkie treści, których znajomość obowiązuje na maturze z fizyki, niezależnie od tego, na którym etapie edukacyjnym były realizowane. Uczniowie poznają sposoby rozwiązywania problemów, które często pojawiają się w arkuszach maturalnych. Trudne treści są zilustrowane wieloma rozwiązanymi zadaniami. Przykłady pokazują zastosowanie teorii w praktyce. W aneksie szczegółowo zostały opisane doświadczenia wymienione w podstawie programowej z fizyki w zakresie rozszerzonym.

Zakres omawianych w podręczniku zagadnień jest zgodny z podstawą programową.

Podręcznik został przystosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.
Więcej informacji
EAN 9788302154980
Autor Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Rok Wydania 2016
PrzedmiotNauczania Fizyka i astronomia
Numer dopuszczenia 2013/2016
Ilość stron 448
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne