Wysyłka i reklamacje

Zamówiony towar wysyłany jest tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,FedEx lub DPD.

W przypadku złożenia zamówienia na kwotę niższą niż minimum logistyczne ustalone między Sprzedającym a Kupującym - do faktury doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 12,20 zł netto (15,00 zł brutto) za paczkę do 30kg.

Przez „minimum logistyczne” rozumiemy wartość zrealizowanego zamówienia (w cenach netto) z jednego oddziału.
W interesie Klienta,  Administrator systemu może przekierować zamówienie do oddziału, w którym zrealizowana zostanie jego największa część.

EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.

W przypadku stwierdzenia w otrzymanym towarze wad fizycznych lub niezgodności ilościowych prosimy o zgłoszenie reklamacji opiekunowi handlowemu, wysyłając na odpowiedni adres mailowy wypełniony formularz reklamacyjny. Formularz ten dostępny jest pod niniejszym linkiem:

formularz PDF DOC

Reklamacje wad technicznych (drukarskich) należy zgłaszać Sprzedającemu w terminie 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

Reklamacje wad fizycznych lub takich, które powstały w trakcie transportu, a także niezgodności ilościowe - należy zgłaszać Sprzedającemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Czas rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego wynosi 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia lub przekazania Sprzedającemu wadliwych egzemplarzy.

Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone uszkodzenie paczki, Kupujący powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody i dołączyć go do zgłaszanej opiekunowi reklamacji.

Jeżeli wykrycie wspomnianego uszkodzenia nie nastąpi w obecności kuriera, należy niezwłocznie powiadomić opiekuna handlowego, dołączając do zgłaszanej reklamacji dokumentację zdjęciową uszkodzeń oraz zdjęcie listu przewozowego.