Wodniacy 1878-1939

Druga pozycja w serii „Historie obrazkowe”. Album zawiera rewelacyjne archiwalne zdjęcia, przedstawiające panoramę życia członków polskich towarzystw wioślarskich w okresie od 2 połowy XIX wieku do roku 1939. Fotografie prezentują wodniaków w sytuacjach oficjalnych i przy zabawie, przyjmujących wizytę Marszałka Piłsudskiego i odpoczywających na piknikach. Na zdjęciach utrwalone zostały dawne przystanie rzeczne, łódki, stroje organizacyjne i plażowe, sposoby trenowania, nauki pływania i ratowania tonących. Zobacz więcej

W towarzystwach wioślarskich uprawiano również inne dyscypliny sportów wodnych – kajakarstwo, żeglarstwo, motorowodniactwo, a zimą szermierkę, łyżwiarstwo, gimnastykę, które to aktywności również znalazły swoje miejsce w albumie. Ostatni rozdział, „rekreacja”, poświęcony został samym czystym przyjemnościom – wycieczkom, biwakowaniu, pływaniu, zabawom na plaży. Archiwalnym fotografiom towarzyszą rysunki z przedwojennych periodyków sportowych, stare reklamy, godła organizacji oraz krótkie teksty z epoki. Całość opatrzona została wstępem, prezentującym w skrócie historię polskiego wioślarstwa do roku 1939.
Więcej informacji
EAN 978836128359
Rok Wydania 2011
PrzedmiotNauczania historia Polski
Kod 0