Willkomen bei uns Lb + CD

Willkommen bei uns to książka na poziomie A2/B1 dotycząca cywilizacji i kultury współczesnych Niemiec oraz krajów, w których używany jest język niemiecki mogąca stanowić dodatek do każdego kursu języka niemieckiego i rozwijająca różnorakie kompetencje językowe. Podzielona jest na 18 rozdziałów poruszających tematy związane między innymi z tradycjami, historią, geografią, jedzeniem, kinem, szkołą, ekologią, zainteresowaniami młodzieży, typowymi zachowaniami Niemców, itd...). W każdym z rozdziałów oprócz prezentacji danego zagadnienia znajdują się glosariusze oraz ćwiczenia ułatwiające i sprawdzające zrozumienie i zapamiętanie podanych informacji, jak również polecenia zachęcające do dyskusji z innymi osobami. Książka posiada dużą ilość autentycznych materiałów. W każdym z rozdziałów oprócz prezentacji danego zagadnienia znajdują się ćwiczenia ułatwiające i sprawdzające zrozumienie i zapamiętanie podanych informacji, jak również zachęcające do dyskusji z innymi osobami. Dodatkowo książka zawiera ćwiczenia opracowane pod kątem wymogów Fit 1.
Więcej informacji
EAN 9788853611482
Autor Iris Faigle
Rok Wydania 2007
PrzedmiotNauczania j.niemiecki
Wydawnictwo Eli
Kod 0