Timesaver: Speaking Activities Pre-Intermediate - Advanced

Opis publikacji: Timesaver: Speaking Activities zawiera szereg zadań motywujących uczniów do porozumiewania się w języku angielskim. Ćwiczenia są przeznaczone do wykonania w parach, grupach i całą klasą, a ich adresatami są zarówno uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak i dorośli. Role-plays, dialogi, dyskusje oraz gry koncentrują się nie tylko na konkretnych obszarach językowych, ale także na ogólnej komunikacji. Przykłady zadań: Poziom Pre-Intermediate (1-2 years of English): Teenage Laws - topic: laws in the English-speaking countries; can for permission; giving opinions, ranking; Poziom Intermediate/Upper-Intermediate (2-3 years of English): Discussion Time - topic: general - interruption devices, conversational gambits; paired discussions; Poziom Advanced (3-4 years of English): Man Overboard! - topic: balloon debate - 2nd conditional; group debate. Poziom CEFR: A2-C1 Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781900702638
Autor Peter Maggs, Jon Hird
Rok Wydania 2002
PrzedmiotNauczania Język angielski
Wydawnictwo Express Publishing