Timesaver: Plays

Opis publikacji: Zbiór 12 krótkich sztuk teatralnych na tematy ważne z punktu widzenia młodego człowieka. Każda sztuka zawiera dylemat moralny: uczniowie na drodze dyskusji wybierają jedno z trzech możliwych zakończeń, bądź podają własne. W książce zawarto szereg ćwiczeń oraz follow-up activities, a na stronach dla nauczyciela umieszczono propozycje wykorzystania potencjału utworów scenicznych w klasie.
 
CEF: B1
 
Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781900702607
PrzedmiotNauczania Język angielski
Wydawnictwo Express Publishing