Timesaver Junior: Primary Teachers' Resource Book 3

Opis publikacji: Książka stanowi zbiór 46 przeznaczonych do kopiowania zadań, do wykonania indywidualnie, w parach i grupach. Piosenki, gry, zabawy, projekty prac plastycznych, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne pozwalają na rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Tematyka zadań to: The Body, Free Time i Holidays.
 
Opis serii: Seria The Junior English Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to setki gotowych lekcji do kopiowania. Wszystkie zawarte w publikacjach ćwiczenia zostały sprawdzone w warunkach szkolnych, a tematy i rodzaje zadań dobrane tak, by wzbudzały zainteresowanie dzieci.
Więcej informacji
EAN 9781900702379
PrzedmiotNauczania Język angielski
Wydawnictwo Express Publishing