Timesaver: Intermediate Listening + CD

Opis publikacji: Timesaver: Intermediate Listening to 42 lekcje zawierające szereg zadań komunikacyjnych opartych na autentycznych i semi-autentycznych nagraniach. Publikacja stanowi idealne uzupełnienie podręcznika na trzech poziomach (od intermediate do advanced). Wśród poruszanych tematów znaleźć można m.in. telefony komórkowe, dylematy moralne, poszukiwanie idealnego partnera czy problem huligaństwa na stadionach; a wśród nagrań - m.in. wywiady z brytyjskimi nastolatkami, dyskusje radiowe i piosenki. Wszystkie zadania pogrupowano wg tematów, struktur gramatycznych i funkcji językowych, a także rodzajów zadań rozwijających umiejętność słuchania. Do każdej lekcji opracowano szczegółowy przewodnik metodyczny dla nauczyciela zawierający - oprócz zapisu nagrań - sugestie zadań do wykonania przed i po wysłuchaniu nagrań.
 
Przykłady zadań:
Poziom Intermediate (2 years of English): Being a Detective - must have been; crime; choosing the correct pictures;
Poziom Upper Intermediate (2-3 years of English): New Zealand - zero conditional; true or false; multiple choice; answering questions; 
Poziom Advanced (3-4 years of English): American Culture - verb + preposition; finding false statements.
 
Poziom CEFR: B1-C1
 
Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781900702997
PrzedmiotNauczania j.angielski
Wydawnictwo Express Publishing
Kod 0