Timesaver: Common European Framework Assessment Tests + CD

Opis publikacji: Timesaver: Common European Framework Assessment Tests ma za zadanie pomóc nauczycielom w określeniu kompetencji językowej uczniów zgodnie z zaproponowanymi w „Europejskim systemie opisu kształcenia językowego” poziomami biegłości językowej. Zawarte w książce testy odpowiadają czterem poziomom (A1, A2, B1, B2) oraz sprawdzają umiejętność czytania (Reading), pisania (Writing), rozumienia ze słuchu (Listening – nagrania znajdują się na towarzyszącej publikacji płycie CD) i mówienia (Speaking), a także znajomość gramatyki (Grammar and Language Practice) i słownictwa (Vocabulary). Wszystkie zadania są ciekawe, motywujące i odnoszą się do realistycznych sytuacji, w jakich każdy z uczniów może się znaleźć. Ponadto przy każdym z testów podano czas jego wykonania, co z pewnością ułatwi korzystanie z publikacji. Zamieszczony na końcu książki klucz oprócz odpowiedzi do wszystkich zadań zamkniętych zawiera także propozycje wypowiedzi ustnych i pisemnych. Sugestie dotyczące sposobu przeprowadzania testów i oceniania czytelnik znajdzie we wstępie do publikacji.
 
Poziom CEFR: A1-B2
 
Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781905775422
PrzedmiotNauczania Język angielski
Wydawnictwo Express Publishing