Timesaver: 50 Mixed-Ability Grammar Lessons

Opis publikacji: Książka stanowi doskonałe uzupełnienie kursu języka angielskiego na poziomie od elementary do intermediate i może być wykorzystywana w pracy z tzw. mixed-ability classes. Wszystkie struktury gramatyczne znajdujące się w tym zbiorze mają atrakcyjną formę – gry językowe, kwizy, artykuły; a każdy temat opracowany został na trzech poziomach zaawansowania, a więc zadania mogą służyć nie tylko do wprowadzania nowego materiału, ale także do jego powtarzania i utrwalania (np. Harry Potter – questions tags, Bookshop and book club – compound nouns, The British Houses of Parliament – asking questions).
 
Poziom CEFR: A1-B1
 
Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781904720072
PrzedmiotNauczania j.angielski
Wydawnictwo Express Publishing
Kod 0