Timesaver: 40 Combined Skills Lessons for the CEF + CD

Opis publikacji: Zbiór 40 gotowych do wykorzystania na lekcji arkuszy zawierających zadania łączące cztery sprawności językowe. Wszystkie zadania odpowiadają opisowi kompetencji językowej na poziomach A1 (zadania 1-20) i A2 (zadania 21-40) zawartemu w "Europejskim systemie opisu kształcenia językowego". Uczniów motywują tematy zaczerpnięte z życia codziennego oraz fakt ćwiczenia umiejętności językowych w kontekście. Ponadto na zakończenie każdej lekcji uczniowie mogą ocenić swe postępy (The 'Can Do' checklist).
 
Poziom CEFR: A1-A2
 
Opis serii: Timesaver wydawnictwa Mary Glasgow Scholastic to skierowana do nauczycieli języka angielskiego seria materiałów do kopiowania. Setki gotowych lekcji, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, dla uczniów w różnym wieku. Seria obejmuje tytuły poświęcone nauczaniu gramatyki i słownictwa, rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, a także pogłębiające wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych. Interesujące tematy, gry, piosenki, quizy i żywy, autentyczny język to gwarancja ciekawych lekcji!
Więcej informacji
EAN 9781904720157
PrzedmiotNauczania j.angielski
Wydawnictwo Express Publishing
Kod 0