ŚWIĘTY WOJCIECH W POLSKIEJ TRADYCJI.

Wiedza o życiu, o legendzie i kulcie św. Wojciecha powstawała i rozwijała się w ciągu wielu wieków z różnym nasileniem i zrozumieniem ich ideowego przesłania. W kształtowaniu tych elementów główną rolę odgrywały środowiska kościelne, zrazu świeckie, lecz później ze szczególną intensywnością, zwłaszcza w sprawach kultu, środowiska zakonne, przede wszystkim dominikanie i franciszkanie.
Więcej informacji
EAN 2010000017760
PrzedmiotNauczania wspomnienia i biografie
Format 170 x 240
Wydawnictwo PAX