Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

Słownik ten jest zbiorem terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, pomyślanym jako podręczna pomoc i poradnik. Zebrano w nim najczęściej spotykane i powszechnie używane w języku prawniczym pojęcia łacińskie oraz pochodzenia łacińskiego. W publikacji wyróżniono trzy części:

- pierwsza obejmuje terminy i zwroty łacińskie,

- druga zawiera wybór łacińskich sentencji prawniczych,

- trzecia przedstawia polską terminologię prawniczą pochodzenia łacińskiego.

Ta ostatnia część nie jest spotykana w innych zbiorach tego rodzaju. We wszystkich częściach zastosowany został system wzajemnych odesłań, ułatwiający poruszanie się po hasłach słownika i odnalezienie ich w każdym układzie. Ma to ułatwić zapoznanie się z terminologią prawniczą łacińską oraz pochodzenia łacińskiego, a przez to również korzystanie z podręczników i innej literatury prawniczej.

Więcej informacji
EAN 9788381075558
Autor Marek Kuryłowicz
Data Wydania 2017
PrzedmiotNauczania Język łaciński
Ilość stron 200
Format 120 x 170
Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer