WP Słownik Czesko-Polski - 2010

80 000 haseł, wyrażeń i zwrotów. Współczesne słownictwo ogólne - literackie i potoczne, najczęściej używane terminy specjalistyczne, wybrane wyrazy archaiczne, regionalne i środowiskowe, frazeologia. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Zarys gramatyki języka czeskiego. Najobszerniejszy z dotychczas wydanych słowników czesko-polskich.
Więcej informacji
EAN 9788321414515
Autor Mieczysław Basaj, Janusz Siatkowski
Rok Wydania 2008
PrzedmiotNauczania Język czeski
Wydawnictwo Wiedza Powszechna