Reseaux + CD

Réseaux - Dans la civilisation française et francophone + CD audio
 
Nowy kompleksowy kurs cywilizacji i kultury francuskiej przeznaczony dla młodzieży i dorosłych znających język francuski na poziomie A2-B1. 
 
Książka za pomocą serii interesujących dokumentów przybliża czytelnikowi specyfikę Francji i krajów francuskojęzycznych wraz z ich różnorodnymi aspektami kulturowo-cywilizacyjnymi. Prezentowane treści pełnią rolę poznawczą oraz pobudzają do refleksji, wyrażania  własnych opinii, dyskusji w klasie oraz porównywania poznanych zagadnień z rzeczywistością własnego kraju. 
 
Istotnym elementem każdego artykułu są aktualne zdjęcia i ilustracje uzupełniające prezentowane w tekście treści i pobudzające ciekawość. 
 
Poszczególnym artykułom towarzyszą serie ćwiczeń ukierunkowanych na rozwój czterech głównych sprawności językowych (związanych z rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego, mówieniem i pisaniem), umiejętności komunikacyjnych (zorientowanych na umiejętność swobodnego wchodzenia w interakcje werbalne z otoczeniem) oraz kompetencji kulturowych (czyli zdolności umożliwiających swobodne uczestnictwo w kulturze danego kraju zgodne z jej normami i wartościami). Celem ćwiczeń jest ponadto wskazanie uczniowi możliwości pogłębienia wiedzy na temat cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w oparciu o źródła zewnętrzne, takie jak internet. 
 
Struktura: książka składa się z sześciu obszernych jednostek tematycznych poświęconych następującym tematom:  
-historia,  
-geografia,  
-kultura,  
-przynależność państwowa i postawy obywatelskie,  
-społeczeństwo,  
-ekonomia, sztuka, nauka i technologie. 
 
Każda jednostka tematyczna podzielona jest na wielostronicowe rozdziały, które oprócz prezentacji wybranego tematu zawierają:   
-ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego;  
-ćwiczenia na rozumienie ze słuchu; 
-ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne i kulturowe; 
-system przydatnych odsyłaczy do innych rozdziałów zawierających informacje powiązane z danym tematem;  
-odsyłacze do dodatkowych treści znajdujących się na stronie internetowej wydawcy;  
-czytelny układ graficzny obejmujący podział rozdziałów i poszczególnych stron na moduły i sekcje. 
Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca nagrania audio do ćwiczeń.  
 
Charakter książki umożliwia korzystanie z zawartych w niej artykułów i ćwiczeń zarówno indywidualnie, jak i w formie zajęć grupowych. 
 
Książka może stanowić uzupełnienie dowolnego kursu nauczania języka francuskiego oraz służyć jako materiał do realizacji zadań związanych ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-językowym (Enseignement d’une Matière Intégrée dans la Langue Etrangère)
Więcej informacji
EAN 9788853613769
Autor Antonella Fanara, Carla Nielfi
Rok Wydania 2012
PrzedmiotNauczania Język francuski
Ilość stron 160
Wydawnictwo Eli