Polski LO 1 Przeszłość to dziś Podręcznik cz.1 (wieloletni)

  • nowy podział treści nauczania: klasa I obejmuje epoki od antyku do romantyzmu, klasa II – od pozytywizmu do 1945 r., klasa III – literaturę po 1945 r.,
  • mniejsza objętość (ograniczenie materiału, co ułatwi realizację programu),
  • nowe elementy i działy: „Przewodnik po lekturze” (obszerne opracowanie lektur z podstawy programowej) i „Przypomnienie lektury z gimnazjum” (ćwiczenia wykorzystujące zdobyte już umiejętności, powtórzenie wiadomości z poprzednich etapów edukacyjnych),
  • funkcjonalnie opracowane zagadnienia z nauki o języku,
  • zmieniony dział „Do matury krok po kroku”, przygotowany pod kątem wymagań do egzaminu maturalnego od 2015 r.,
  • nowoczesna i przejrzysta szata graficzna.
Więcej informacji
EAN 9788363462529
Autor Krzysztof Mrowcewicz
Rok Wydania 2015
PrzedmiotNauczania Język polski
Numer dopuszczenia 498/1/2012/2015
Wydawnictwo STENTOR