Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 22 września 2017 r., w tym m.in.:

Ordynacja podatkowa:

• ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz.1537) Postępowanie egzekucyjne w administracji:

• ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1475) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

• ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1136) • ustawa z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1370)

Więcej informacji
EAN 9788381241441
Rok Wydania 2017
PrzedmiotNauczania Administracja i prawo
Ilość stron 688
Format 147 x 212
Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer