Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych jest EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-217, przy ulicy Kolejowej 15/17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000267892, NIP 5272523217,  Regon 140729468.
 2. Administrator dokłada starań, aby prowadzony przez niego serwis internetowy www.eduksiazka.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po naszej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które są Państwo proszeni w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. W żadnym wypadku nie są one udostępniane osobom trzecim.
 4. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a ich przetwarzanie i ochrona prowadzone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 6. Dane osobowe podawane w formularz są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Ochrona i zarządzanie danymi osobowymi

  1. Administrowanie Państwa danymi oznacza, że jeśli posiadają Państwo konto na naszej stronie, to przetwarzamy następujące Państwa dane:
   - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
   - nazwę, adres i NIP, potrzebne do wystawienia faktury.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach :
   - zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na warunkach opisanych w „Regulaminie” serwisu www.eduksiazka.pl,
   - wysyłki bezpłatnego biuletynu (newslettera),
   - przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
   - w celach marketingowych Administratora,
   - prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
  3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Usunięcie Państwa danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub po cofnięciu zgody, ale tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli obligują nas do tego przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego.
  6. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem jest żądanie podmiotów upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organów ścigania).>
  7. Wdrożyliśmy procedury ograniczenia dostępu i kontrolne, minimalizujące skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.


§3. Informacje o ofercie i subskrypcja bezpłatnego biuletynu

 1. Subskrypcja elektronicznych, bezpłatnych biuletynów (newsletterów) należących do EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.wymaga zaznaczenia w odpowiednim formularzu pola „Biuletyn”. Dane z formularza dodawane są do automatycznej listy mailingowej. 
 2. EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie danych podanych w formularzach. Pod pojęciem „wiadomości” użytym wyżej  EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, korespondencja z użytkownikiem itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osobowe znajdujące się w posiadaniu EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.


§4. Pliki cookies

 1. Witryna www.eduksiazka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki, stosowanej przez użytkownika. Przy kolejnym łączeniu ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenie, z którego nawiązano połączenie. Odczytać te informacje może tylko serwer, który je utworzył. 
 2. Cookies ułatwiają tym samym korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. 
 3. Gromadzone w ten sposób informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji użytkownika oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 4. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie do jego potrzeb - treści witryny, z której korzysta. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować wygodę użytkownikom naszego serwisu. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. i wyłącznie w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies w przypadku usług wymagających takiego uwierzytelniania,
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, wyglądu strony internetowej itp.,
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki.


§5. Informacje dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do podanej Polityki Prywatności - EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu www.eduksiazka.pl