Oblicza geografii 3. Szkoła ponadgimnazjalna. Podręcznik. Zakres rozszerzony + E-testy

Podręcznik Oblicza geografii 3 umożliwia opanowanie kluczowych umiejętności sprawdzanych na maturze, takich jak analiza danych statystycznych.

Ponadto:
  • - Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu "Przyczyna a skutek".
  • - Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi "Interakcje".
  • - Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementu "Zamiast repetytorium".
  • - Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii Polski, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.
Więcej informacji
EAN 9788326729409
Autor Marek Więckowski, Roman Malarz
Rok Wydania 2017
PrzedmiotNauczania Geografia
Numer dopuszczenia 501/3/2014
Ilość stron 272
Format 170 x 240
Wydawnictwo Nowa Era