Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka LO 2/2 zakres podstawowy + rozszerzony podręcznik (S)

Podręcznik wieloletni. Dostosowany do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015 r.

Podręcznik Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka część 2 dla klasy 2 został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał jest ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność – przy okazji mówienia o literaturze są też omawiane inne teksty kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).

Każdy dział rozpoczyna się lekcją wprowadzającą w daną epokę literacką, a kończy się lekcją powtórzeniową. Wykład główny przeplatają lekcje z tekstami publicystycznymi lub popularnonaukowymi służące ćwiczeniu umiejętności wykonywania różnych działań na tekście nieliterackim. Są one poświęcone zagadnieniom związanym z daną epoką literacką. Polecenia do tekstów zostały tak skonstruowane, by rozwijać umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (biogramy autorów, przewodniki po lekturach, zjawiskach literackich i kulturowych, treściach z nauki o języku), a także działy Umiem więcej zawierające praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia poszczególnych form wypowiedzi (interpretacja, rozprawka, wypowiedź ustna itp.) oraz przykładowe zadania wraz z realizacjami.
Więcej informacji
EAN 9788302146893
Autor Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski
Rok Wydania 2016
PrzedmiotNauczania język polski
Numer dopuszczenia 703/4/2016
Ilość stron 400
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Kod 0