Wydawnictwa

Nowa Era - wymiana podręczników

3 kwietnia 2013

 

Dziękujemy za terminowe nadsyłanie propozycji zwrotów.
Prosimy do 5 kwietnia 2013 roku dostarczyć zadeklarowane wcześniej ilości
do obsługujących oddziałów.

Przyjmowane będą egzemplarze w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży,
bez uszkodzeń mechanicznych i nieometkowane.