Muzyka SP 4 Muzyczny świat Podręcznik + CD. 2012

"Muzyczny świat"- podręcznik zawiera treści realizujące wymagania nowej podstawy programowej np. z zakresu zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów, wybrane zagadnienia z historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich. Publikacja uwzględnia różne formy aktywności muzycznej ucznia, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce oraz twórczość muzyczno-ruchowa. Do każdej formy aktywności zaproponowany jest repertuar, na który składają się pieśni i piosenki o różnym charakterze i urozmaiconej tematyce, utwory do grania, utwory reprezentatywnych kompozytorów polskich i światowych do słuchania oraz dzieła literackie wykorzystywane do wspomagania działań muzycznych, np.: rytmizacji tekstów, ćwiczeń dykcyjnych, tworzenia muzycznych ilustracji. Płyta CD stanowi uzupełnienie treści podręcznikowych o pliki muzyczne MP3 wszystkich zapisów nutowych.
Więcej informacji
EAN 9788378730415
PrzedmiotNauczania Muzyka
Wydawnictwo MAC Edukacja