Mein Beruf. Ćw. z j. niem. dla zawodowych i średnich szkół samoch

Podręczniki „Mein Beruf” są przeznaczone dla uczniów szkół zawodowych o różnych kierunkach nauczania. Ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół samochodowych stanowią moduł uzupełniający do podręczników „Mein Beruf”, a także są przeznaczone dla uczniów szkół średnich, dla których język niemiecki jest językiem obcym zawodowym.
Więcej informacji
EAN 9788375440775
Autor Marzena Sosińska
Rok Wydania 2009
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne