Mein Beruf 1 Podręcznik +CD gratis

Podręcznik MEIN BERUF przeznaczony jest dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Prowadzi do osiągnięcia umiejętności komunikacyjnych, porównywalnych z poziomem A1 określonym przez Radę Europy, wymaganym przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Podręcznik uwzględnia typowe problemy polskich uczniów szkół zawodowych i zainteresowania młodzieży. Wprowadzone w nim podstawowe zagadnienia gramatyczne umożliwiają skuteczne porozumiewanie się podczas ewentualnej pracy za granicą oraz samodzielne doskonalenie języka.

MEIN BERUF wykorzystuje najnowsze osiągnięcia dydaktyki języka obcego dla celów zawodowych. Dla zainteresowanych uczniów przewidziano specjalnie oznaczone zadania dodatkowe. Istotnym uzupełnieniem podręcznika są moduły tematyczne, przeznaczone do pracy ze słownictwem specjalnym poszczególnych zawodów.
Więcej informacji
EAN 9788371415807
Autor Przemysław Wolski, Marzena Sosińska
Rok Wydania 2012
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Numer dopuszczenia 172/04
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne