Matematyka LO 1 Zbiór zadań Zakres podstawowy i rozszerzony

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do liceów i techników (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2012 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale jest test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru są wskazówki i odpowiedzi. Zadania, które występują również w zbiorze dla zakresu podstawowego, są wyraźnie oznaczone.
Więcej informacji
EAN 9788375940794
Autor Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda
Rok Wydania 2012
PrzedmiotNauczania Matematyka
Numer dopuszczenia 394/2011
Ilość stron 384
Format 165 x 235
Wydawnictwo Pazdro