Mach mit! 2 Neu. Język niemiecki. Klasa 5 (podręcznik wieloletni) - NPP

Mach mit! neu 2 to zmienione wydanie popularnego podręcznika z serii "Mach mit!", zgodne z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku.

Podręcznik "Mach mit! neu 2" ma stałą, przejrzystą budowę. Materiał każdej lekcji zajmuje 2 strony.

Podręcznik zawiera:
• 6 rozdziałów tematycznych podzielonych na 9 jednostek lekcyjnych i sekcję powtórzeniową,
• 2 lekcje realioznawcze: Im Advent, Zum Muttertag,
• słownik,
• zwroty z całego podręcznika.

Stałe elementy każdego rozdziału:
• wprowadzenie w tematykę rozdziału - informacje na temat treści nauczania,
• wskazówki Mein Lerntipp - dotyczące technik samodzielnego uczenia się,
• moduł Eine Prise Grammatik - wprowadza gramatykę w sposób indukcyjny, zgodnie z zasadą "najpierw praktyka, potem teoria",
• sekcja Nimm mich mit! - kluczowe zwroty do opanowania,
• moduł Wann hilft mir das? - wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przyswojonych zwrotów,
• sekcja Lesezauber - utrwalenie i powtórzenie materiału oraz samoocena,
• Storyline - propozycje pracy projektowej.

Do podręcznika dołączone są dwie płyty audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.
Więcej informacji
EAN 9788326228032
Autor Halina Wachowska, Mieczysława Materniak
Rok Wydania 2018
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Numer dopuszczenia 809/2/2018
Ilość stron 136
Format 210 x 297
Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN