Joven.es 1 podręcznik

Pierwsza część podręcznika serii Joven.es przeznaczonej do nauki języka hiszpańskiego. Podręcznik odpowiada poziomowi A1 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Składa się z sześciu następujących rozdziałów:
 • 1. Ludzie
 • 2. Przeszłość
 • 3. Media
 • 4. Zawody
 • 5. Wspomnienia
 • 6. Planeta Ziemia
Na każdy rozdział przypada:
 • część wprowadzająca z informacjami na temat omawianego materiału oraz umiejętności, które uczeń ma nabyć po przerobieniu danej partii podręcznika,
 • dwie części, które mają na celu rozwijanie poszczególnych czterech kompetencji językowych: pierwsza dotyczy rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej, z kolei druga rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej,
 • Profundiza, czyli pogłębianie i utrwalanie wiadomości związanych z gramatyką,
 • Acción, czyli zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 • Revista de actualidad, czyli informacje związane z kulturą. W tej części główny nacisk położono na rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej,
 • Prepara tu examen, czyli część powtórkowa,
 • Evalúa tus conocimientos, czyli część autoewaluacyjna, dzięki której uczeń sam może zweryfikować posiadane umiejętności.
Więcej informacji
EAN 9788477115175
Autor Maria Angeles Palomino
Rok Wydania 2008
PrzedmiotNauczania Język hiszpański
Wydawnictwo Edelsa