Wobei kann ich helfen? Podręcznik tom VI

Podręcznik do nauki języka niemieckiego w zawodzie technik hotelarstwa.

  • Uczy słownictwa charakterystycznego dla branży turystyczno-hotelarskiej.
  • Kładzie nacisk na zwroty i wyrażenia przydatne w pracy hotelarza.
  • Zawiera wzory pism oficjalnych i nieoficjalnych.
  • Przybliża zasady skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej.
  • Przedstawia podstawowe zagadnienia gramatyczne w sposób ułatwiający przyswojenie zasad i ich poprawne stosowanie.
  • Prezentuje różne sytuacje, w których może się znaleźć pracownik branży hotelarskiej.
  • Uzupełnia wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem hoteli i obsługą gości.
Więcej informacji
EAN 9788302146978
Autor Beata Krzysztofik
Rok Wydania 2014
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne