Język niemiecki. Repetytorium ósmoklasisty.

Repetytorium adresowane jest do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego. Publikacja uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej z 2017 roku oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przebiegu egzaminu.

Repetytorium przygotowano z myślą o uczniach pracujących z podręcznikami Wydawnictwa LektorKlett, ale sprawdzi się również jako uzupełnienie innych kursów dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Zaletami publikacji są:
- uporządkowana struktura rozdziałów,
- przejrzyste zestawienie słownictwa do każdego zakresu tematycznego,
- zbiór zadań leksykalno-gramatycznych, stanowiących wstęp do treningu umiejętności wymaganych na egzaminie,
- zadania w podziale na jednostki zgodne ze strukturą egzaminu, czyli: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej,
- obszerne zestawienie zagadnień gramatycznych wymaganych na egzaminie, w formie tabel i komentarzy,
- przykładowy arkusz egzaminacyjny zamieszczony na końcu repetytorium.

„Repetytorium ósmoklasisty” pomaga uczniom zarówno powtórzyć, utrwalić i uporządkować materiał, którego znajomość wymagana jest na egzaminie, ale również zapoznaje ich z formatem zadań egzaminacyjnych.
Więcej informacji
EAN 9788380638501
Autor Katarzyna Tomaszek
Rok Wydania 2018
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Ilość stron 232
Format 210 x 300
Wydawnictwo LektorKlett