Jest już jesień karty pracy twarda teczka

Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Serię tworzą 4 teczki:

– Jest już jesień;

– Nadeszła zima;

– Przyszła wiosna;

– Nareszcie lato.

Publikacja zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności.

Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.

Więcej informacji
EAN 9788371349058
Autor Renata Naprawa, Alicja Tanajewska
Rok Wydania 2017
PrzedmiotNauczania Pedagogika, psychologia i socjologia
Ilość stron 173
Format 230 x 315
Wydawnictwo Harmonia
Kod 0