Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany

W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść wielu z nich zilustrowano rysunkami. Praca jest przeznaczona dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w niurach projektów i firmach wykonawczych oraz studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.
Więcej informacji
EAN 9788321345154
Autor Wojciech Skowroński
Rok Wydania 2013
PrzedmiotNauczania Architektura/Urbanistyka
Ilość stron 424
Format 180 x 271
Wydawnictwo Arkady
Kod 0