Gramatyka języka rosyjskiego zestaw edukacyjny

Prezentowany materiał strukturalno-gramatyczny ma pomóc w przyswojeniu materiału gramatycznego w zakresie kursu podstawowego i w wypracowaniu umiejętności praktycznego stosowania prawidłowych form gramatycznych. Ugruntowanie prawideł gramatycznych rozwija kulturę językową ucznia, a wprowadzenie struktur językowych pozwoli na naturalne posłużenie się nimi w realnym środowisku językowym. Wykaz plansz: 1. Rzeczownik 2. Przypadki 3. Deklinacje rzeczownika 4. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego 5. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego 6. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego 7. Odmiana rzeczowników żywotnych i nieżywotnych 8. Czasownik - koniugacje 9. czasowniki dokonane i niedokonane 10. Czasowniki zdrowotne 11. Przymiotnik 12. Odmiana przymiotników 13. Stosowanie przymiotników 14. Zaimki osobowe 15. Zaimki wskazujące
Więcej informacji
EAN 976000000329
Autor \
Data Wydania 2018
PrzedmiotNauczania Język rosyjski
Format 470 x 320