Wydawnictwa

Gramatyka Angielska 3 Szkoła Podstawowa

1
ISBN: 9788385983521
Dostępność: Brak w magazynie
Wydawnictwo: AltraVox
21,00 zł

Zbió r ćwiczeń utrwalających i sprawdzających stopień przyswojenia gramatyki angielskiej w zakresie obowiązującym ucznió w szkó ł podstawowych. Dobó r zagadnień gramatycznych oraz materiału leksykalnego został dokonany w oparciu o podręczniki dla szkó ł podstawowych. Ró żnorodne ćwiczenia pomogą uczniowi utrwalić wymagany materiał oraz lepiej przygotować się do klasó wek, sprawdzianó w i testó w.

Dostępność w oddziałach
Kielce 0
Kraków Brak
Błonie Brak
Lublin Brak
Specyfikacja
Rok wydania: 2017
Klienci, którzy kupili ten tytuł nabyli również: