Espanol Profesional 1 Podręcznik

Kurs Español Profesional koncentruje się na praktycznej umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim w sytuacjach zawodowych, a w szczególności handlowych i biznesowych. Porusza m.in. zagadnienia z następujących dziedzin:

 • Small talk
 • Prezentacja firmy i produktu
 • Negocjacje
 • Reklamacje

Pierwsze dwie strony każdego z 18 rozdziałów podręcznika zawierają scenki z codziennego życia dwóch współpracujących ze sobą fikcyjnych firm: hiszpańskiej fabryki czekolady Torres Compañia S.L. z Katalonii i niemieckiego przedsiębiorstwa cukierniczego Marz & Pan, tworząc urozmaicony, humorystyczny scenariusz, dzięki któremu uczący się poznają zwroty przydatne m.in. podczas:

 • podejmowania klientów w firmie
 • podróży służbowych
 • zebrań i konferencji
 • negocjacji na targach i konferencjach
 • służbowych rozmów telefonicznych
 • korespondencji mailowej i listowej

Kto chce odnieść sukces za granicą, musi znać dobrze nie tylko język, ale także posiadać wiedzę o elementarnych normach zachowania w danym kraju.

 

Español Profesional zwraca szczególną uwagę na standardy zachowania ludzi biznesu specyficzne dla krajów hiszpańskojęzycznych. Trzecia strona każdego rozdziału to Realidad hispánica – część poświęcona tematyce zawodowej i kulturowej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Aktualne teksty, dotyczące np. zarządzania jakością czy globalizacji stwarzają interesujący temat do dyskusji.

Gramatyka w Español Profesional podporządkowana jest celom komunikacyjnym i ma służyć przede wszystkim rozwijaniu zdolności mówienia. Jest ona krótko przedstawiona na czwartej stronie każdego rozdziału, a urozmaicone ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, zamieszczone w A practicar (na czterech ostatnich stronach każdegorozdziału), gwarantują łatwą i efektywną progresję gramatyczną i leksykalną.Na końcu podręcznika znajduje się suplement, który zawiera:

 • tablice poświęcone wymowie, ortografii, liczebnikom i odmianie czasowników,
 • przydatne zwroty,
 • nazwy geograficzne,
 • materiały do pracy w parach/ grupach,
 • transkrypcje tekstów do słuchania, które nie znalazły się w Lecciones,
 • słownik chronologiczny (słowa występują w nim w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście) wraz z przekładem na język polski,
 • alfabetyczny słownik hiszpańsko-polski z odsyłaczami do tekstu.

 

Español Profesional 1 – Ćwiczenia to książka dla tych, którzy chcą popracować intensywniej w domu lub na kursie. Zeszyt podzielony jest na działy: Vocabulario, Gramatica i Comunicación. W zależności od potrzeb można skupić się na wybranych zagadnieniach i dobrać odpowiedni materiał do przyswojenia.

Więcej informacji
EAN 9788361059646
PrzedmiotNauczania Język hiszpański
Ilość stron 208
Wydawnictwo Cornelsen
Kod 0