English File NEW Elementary WB +CD with key

6-częściowy, komunikatywny kurs dla nie całkiem dorosłych, dorosłych i bardzo dorosłych. Dla każdego. Poziomy: Beginner-Advanced (A1-C1) New English File to kurs uniwersalny, dlatego z New English File uczy się równie dobrze licealistów i maturzystów, jak i studentów oraz ludzi dorosłych na kursach, a także grupy mieszane - młodzieżowo-dorosłe. Każda z tych grup znajdzie w New English File coś interesującego i ważnego. New English File to sprawdzony kurs dla licealistów zdających maturę z języka angielskiego. Tematyka New English File obejmuje wszystkie tematy zawarte w katalogu tematów maturalnych. Rodzaj zadań do tekstów i nagrań odpowiada formatowi egzaminu maturalnego. Writing syllabus wprowadza wszystkie rodzaje tekstów obowiązujące na maturze pisemnej. Specjalne maturalne zeszyty ćwiczeń zawierają dodatkowo ćwiczenia obowiązujące na maturze ustnej i pisemnej. Online Skills Practice (dostęp dla ucznia przez link na dysku MultiROM w zeszycie ćwiczeń) Dodatkowe zadania rozwijające umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Funkcja Speak and Record umożliwia samodzielną pracę nad poprawą własnej wymowy. Dla nauczyciela możliwość zadawania zadań i monitorowania postępów ucznia. Odpowiednia strona podręcznika wyświetlana jest na tablicy interaktywnej lub na ekranie. Wszystkie ćwiczenia można wykonać i sprawdzić poprawność odpowiedzi. Można też skorzystać z odsyłacza study link i obejrzeć odpowiedni fragment DVD, a także posłuchać fragmentu nagrania i zobaczyć tapescript albo wykonać ćwiczenia znajdujące się na CD-ROM-ie.
Więcej informacji
EAN 9780194387644
Autor Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Jane Hudson
Rok Wydania 2004
PrzedmiotNauczania Język angielski
Wydawnictwo Oxford University Press