Wydawnictwa

Eins Zwei Drei 2 Ćwiczenia

0
ISBN: 9788371951404
Dostępność: Brak w magazynie
Wydawnictwo: PWN
34,60 zł

Zawiera zestaw ćwiczeń i zadań utrwalających i systematyzujących poznane słownictwo i struktury gramatyczne. Zeszyt ćwiczeń wyposażony jest dodatkowo w naklejki do uzupełniania ćwiczeń, a także kolorowe kartonowe wkładki z grami takimi jak: Domino, Memory, Schwarzer Peter, Im Laden.

Trzyletni kurs języka niemieckiego przeznaczony dla ucznió w klas I-III szkoły podstawowej. Każda część to: bogato ilustrowany kolorowy podręcznik, z oryginalnym słowniczkiem obrazkowym ułatwiającym dzieciom zapamiętanie poznanych słó w, zeszyt ćwiczeń wyposażony dodatkowo w naklejki do uzupełniania ćwiczeń, wkładki kartonowe z grami (Domino, Memory, Schwarzer Peter, Bilderlotto, Brettspiel), wskazó wki metodyczne dla nauczycieli i rodzicó w (wkładka) z opisami proponowanych w podręczniku gier i zabaw, poradnik dla nauczyciela z przykładowymi konspektami lekcji, materiałami uzupełniającymi (kolorowymi tablicami, planszami do Lernstationen) i materiałami do kopiowania. Proponowane teksty, piosenki, wierszyki, inscenizacje teatralne, gry, ró żnorodne ćwiczenia i zabawy dydaktyczne dostosowane są tematycznie i metodycznie do możliwości intelektualnych i potrzeb emocjonalnych dziecka, umożliwiają dzieciom ró żnorodny kontakt z językiem. Dzieci mogą słuchać, malować, naklejać, rysować, śpiewać, bawić się w teatr. Tematyka poszczegó lnych rozdziałó w i układ materiału językowego są zgodne z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły podstawowej, dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEN.

Dostępność w oddziałach
Kielce 0
Kraków Brak
Błonie Brak
Lublin Brak
Specyfikacja
Seria: Eins Zwei Drei
Autor: Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk
Rok wydania: 2010
Język: Niemiecki
Klienci, którzy kupili ten tytuł nabyli również: