Effekt 3. Język niemiecki. Liceum i technikum. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń Effekt 3 jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. Składa się z 7 rozdziałów: 1. Wiederholung. 2. Sport mag doch jeder. 3. Feste und Feiertage. 4. Kulturzeit. 5. Technik. 6. Natur pur. 7. Konsum. Dzięki ćwiczeniom zawartym w tych rozdziałach uczeń może utrwalić i usystematyzować słownictwo oraz struktury gramatyczne wprowadzone w trzeciej części podręcznika Effekt. Każdemu podrozdziałowi w podręczniku odpowiada podrozdział w zeszycie ćwiczeń. Publikacja zawiera różnorodne, bogato ilustrowane ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych (zadania otwarte i zamknięte). Liczne polecenia gwarantują systematyczny trening i skuteczne utrwalenie materiału wprowadzonego w podręczniku. Na końcu każdego rozdziału znajduje się sekcja Wiederholung zawierająca zadania powtórzeniowe do całego rozdziału.
Więcej informacji
EAN 9788302189975
Rok Wydania 2020
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne