Effekt 3. Język niemiecki. Liceum i technikum. Podręcznik z kod QR

Cykl Effekt promuje postawę autonomiczną, przygotowując ucznia do samodzielności w procesie uczenia się. Indywidualizacji nauczania sprzyjają takie działy, jak Sprachtraining, Tymeks Blog oraz bogate materiały fakultatywne zawarte w dodatku Extras, umożliwiające m.in. pogłębienie znajomości języka niemieckiego tym uczniom, którzy opanowali już materiał lekcyjny. W podręczniku Effekt 3 znajduje się 7 rozdziałów: 1. Wiederholung 2. Sport mag doch jeder 3. Faste und Feiertage 4. Kulturzeit 5. Technik 6. Natur pur 7. Konsum Tematy tekstów w podręczniku Effekt są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a wprowadzenie aktualnego niemieckiego słownictwa ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych, tj. e-maili, SMS-ów, wpisów na forum, formularzy, kartek pocztowych, artykułów do gazetki szkolnej, wpisów na blogu, dialogów i opowiadań itp. Dzięki temu uczeń nie tylko poznaje współczesne niemieckie słownictwo, lecz także uczy się posługiwania nim na co dzień. Włączenie w proces dydaktyczny stałego elementu każdego rozdziału, czyli Tymeks Blog – internetowego pamiętnika nastolatka uczącego się języka niemieckiego – oraz osadzenie tekstów w realiach krajów niemieckojęzycznych zapewnia podręcznikowi Effekt nauczanie języka oparte na międzykulturowości. Uczniowie poznają kulturę, tradycje i zwyczaje krajów DACHL, a dzięki bohaterowi bloga – odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów. Koncepcja cyklu zakłada również spiralny układ treści i powracanie do zagadnień poruszonych wcześniej – w celu ich utrwalenia i poszerzenia. Dzięki takiemu układowi podręcznika uczniowie mają możliwość stopniowego przyswajania wiedzy i utrwalania poznanych wcześniej zagadnień. Zalety podręcznika Effekt 3: -Podręcznik Effekt 3 skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego, takich jak: kupowanie biletów do kina; obsługiwanie biletomatu; przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia; pytanie o radę; udzielanie porad; doradzanie przy wyborze ubrania; korzystanie z usług bankowych itp. -Prezentowane treści są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a zarazem osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych. -Podręcznik umożliwia pracę w różnych zakresach: opanowanie materiału lekcyjnego pozwala zrealizować program obowiązkowy. Natomiast uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Sprachtraining, Tymeks Blog i Extras). -Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne do komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego. -Zagadnienia gramatyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły gramatyczne i stosować je w praktyce. -Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie już poznanych zagadnień. -Dzięki temu, że teksty są osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, uczniowie mogą poznać kulturę i tradycje tych krajów. Za sprawą Tymka, bohatera bloga, odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów. -Podręcznik oferuje liczne materiały fakultatywne, tj. lekcje realio- i kulturoznawcze, listę przydatnych zwrotów, tabele gramatyczne, listę czasowników nieregularnych, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, propozycje projektów i podręczny słownik niemiecko-polski. -Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów. Nagrania do podręcznika dostępne będą za pomocą kodu QR.
Więcej informacji
EAN 9788302189227
Rok Wydania 2020
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne