Dziennik zajęć terapii pedagogicznej

Dziennik przeznaczony jest do zajęć specjalistycznych – terapeutycznych (korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych), o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dziennik jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Dziennik został opracowany dla terapeutów pedagogicznych oraz dla logopedów prowadzących zajęcia indywidualne lub grupowe, w grupach maksymalnie pięcioosobowych.

Więcej informacji
EAN 5907377431213
Rok Wydania 2017
PrzedmiotNauczania Pedagogika, psychologia i socjologia
Ilość stron 84
Format 205 x 295
Wydawnictwo Harmonia
Kod 0