Domino Obrazkowe do Nauki Języków Obcych

Wszystkie gry dostępne są w wersjach języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego. Talię należy potasować i rozdać między uczestników gry (od 2 do 5 osób). Jeżeli całej talii nie da się podzielić równo między graczy, to część kart można zostawić na stole jako tzw. talon, układając je na stosie obrazkiem do dołu. Talia podzielona jest na zestawy składające się z pięciu kart. Posiadając jakąś kartę, gracz stara się zebrać brakujące mu elementy z danego zestawu, których obrazki przedstawione są w dolnej części jego karty. Pyta więc dowolnego gracza o kartę, której szuka, a jeśli odpowiedZ jest negatywna, pytający traci kolejkę na rzecz osoby pytanej, biorąc jednocześnie kartę z talonu. Jeśli odpowiedZ jest pozytywna, gracz otrzymuje żądaną kartę i pyta dalej. UWAGA! Nie wolno prosić o karty z zestawu, z którego nie posiada się ani jednej. Wszystkie pytania i odpowiedzi muszą być formułowane w języku obcym. Można przyjąć zasadę, że za nieprawidłowo zbudowane zdanie gracz traci kolejkę. Gracz, który oszukał innego uczestnika gry i nie dał mu karty, o którą został poproszony, jest bezwzględnie wykluczony z zabawy! Wygrywa osoba, która zebrała najwięcej zestawów. Talia składa się z 40 kart, jednak można łączyć 2-3 różne talie, a wtedy gra jest ciekawsza, bo nieco trudniejsza. Przy takim wariancie liczba graczy może być większa.
Więcej informacji
EAN 0400000016443
Autor Eliza Ndoloka Mbezi