Cognoscite podręcznik

Pierwszy podręcznik dla szkół ponadpodstawowych do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej zgodny z podstawą programową według rozporządzenia MEN z dnia 24 czerwca 2020 roku. Podręcznik składa się z 12 lekcji - dostosowany rozkład materiału do roku szkolnego.

Każda z lekcji zawiera część językową, obejmującą niezbędny komentarz gramatyczny i różnorodne ćwiczenia (głównie o charakterze translacyjnym), treści z zakresu kultury antycznej i jej recepcji wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz pytania umożliwiające uczniom samoocenę stopnia opanowania wynikających z podstawy programowej wiedzy i umiejętności.

Doświadczony zespół autorski (autorzy Homo Romanus I, Homo Romanus II).
Więcej informacji
EAN 9788395773846
Autor Janusz Ryba, Aleksander Klęczar
Data Wydania 2020
PrzedmiotNauczania Język łaciński
Wydawnictwo Draco