Codzienność w cieniu terroru Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945

Tematem albumu jest okupacja niemiecka w Polsce w latach 1939-1945. Poszczególne jego części ukazują swoiste światy równoległe: Niemców, polskiego miasta i wsi, ludności żydowskiej oraz konspiracji. Ponad 400 fotografii, które składają się na książkę, pochodzi ze zbiorów około 50 instytucji polskich i zagranicznych, osób prywatnych i kolekcji własnej Muzeum II Wojny Światowej.

Większość publikowana jest po raz pierwszy, przybliżając czytelnikowi atmosferę okupacji poprzez detal, mikrohistorię zawartą w każdym ze zdjęć. Umieszczone na końcu książki kalendarium porządkuje informacje i wzbogaca ją o element tradycyjnej narracji.
Więcej informacji
EAN 9788363029968
Autor Joanna Urbanek
Rok Wydania 2014
PrzedmiotNauczania historia Polski
Ilość stron 329
Format 135 x 300
Kod 0