Alles Klar Neu 2 Podręcznik + CD Zakres podstawowy (S)

Ciekawy podręcznik, napisany z humorem, ceniony za skuteczność w nauce języka. Przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i prowadzi do poziomu B1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. W aktualnym wydaniu, przystosowanym do nowych wymagań MEN obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2015, również wszystkie zadania maturalne zostały dostosowane do nowych wymagań opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Informatorze o Egzaminie Maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015. Podręcznik został wpisany do wykazu podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (na podstawie art. 22ap. Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty).
Więcej informacji
EAN 9788302155970
Autor Zofia Wasik, Krystyna Luniewska, Urszula Tworek
Rok Wydania 2016
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Numer dopuszczenia 679/3, 4/2014, 2015
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne