Aktion Deutsch. Język niemiecki. Szkoła podstawowa klasa 7. Podręcznik

Podręcznik Aktion Deutsch do klasy 7 składa się z sześciu rozdziałów: Start auf Deutsch, Kontakte, Hobbys, Familie, Schule i Alltag, które wprowadzają i pomagają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej. Każdy rozdział dzieli się na trzy podrozdziały zawierające nowy materiał oraz stałe bloki informacji, takie jak:
 
  • ciekawostki realio- i kulturoznawcze w języku polskim, które w interesujący sposób wprowadzają w nowy temat;
  • zadanie na początku każdego podrozdziału powtarzające materiał z poprzedniej lekcji (poprzedniego podrozdziału), aktywizujące uczniów;
  • Wiederholung – powtórzenie materiału przed sprawdzianem (w formie gier) oraz ewaluacja dla ucznia;
  • sekcje Grammatik z powtórzeniem zagadnień gramatycznych i Aktiver Wortschatz ze słownictwem z danego rozdziału, które ułatwiają przygotowanie do sprawdzianu;
  • sekcja Training – ułatwiająca doskonalenie wszystkich sprawności językowych.
 
Każda część cyklu zawiera również materiały dodatkowe – Extras. W podręczniku do klasy 7 zamieszczono:
 
  • lekcje okolicznościowe o świętach Bożego Narodzenia (Weihnachten) oraz o Wielkanocy (Ostern), które pokazują specyfikę ich obchodzenia w Niemczech;
  • propozycję zadania projektowego,
  • zestawienie zwrotów pomocnych w codziennej komunikacji (Nützliche Wendungen) z nagraniem – pomocne w samodzielnej nauce;
  • tablice gramatyczne (Grammatik), które stanowią wizualizację omawianych zagadnień gramatycznych;
  • podręczny słowniczek niemiecko-polski obejmujący słownictwo zaprezentowane w rozdziałach (Vokabelverzeichnis).
Więcej informacji
EAN 9788302169250
Autor Lena Biedroń, Przemysław Gębal
Rok Wydania 2015
PrzedmiotNauczania Język niemiecki
Numer dopuszczenia 799/1/2017
Ilość stron 96
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne