Agrobiznes Zarządzanie Firmą

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, weterynarii i hodowli koni; klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej; klasy III technikum na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dla słuchaczy III i IV semestru szkoły policealnej.

Zawiera informacje dotyczące struktury przedsiębiorstwa i jego celów, kadry kierowniczej i personelu. Omówiono w nim rachunkowość, sposoby finansowania oraz strategię i planowanie w przedsiębiorstwie.
Więcej informacji
EAN 9788302071751
Autor Eugeniusz Niedzielski, Anna Łapińska
Rok Wydania 2009
PrzedmiotNauczania Ekonomia
Numer dopuszczenia MRiGŻ 84/98
Ilość stron 156
Format 165 x 235
Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne