Wydawnictwa

ZxxxSłowa i świat Szkoła Podstawowa kl. 6 podręcznik

1
ISBN: 9788302079689
Dostępność: w magazynie
Wydawnictwo: WSiP
39,60 zł

W skład każdego pakietu należącego do cyklu edukacyjnego autorstwa Marii Nagajowej wchodzą: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przewodnik dla nauczyciela "Jak uczyć języka polskiego w klasie..." oraz kaseta audio.

Prezentujemy trzeci z integracyjnych podręcznikó w tego cyklu, łączący kształcenie literackie, językowe i kulturowe. Zawarty w nim materiał &ndash inaczej niż w dwó ch poprzednich klasach &ndash jest podzielony na pięć rozdziałó w, pięć &bdquo świató w&rdquo : rzeczywisty, przedstawiony, uczuć, wartości i kultury. Naturalnym następstwem takiego podziału jest odpowiedni dobó r tekstó w, nie tylko rozwijających umiejętności polonistyczne, ale poszerzających wiedzę ucznia o świecie, ukazujących wzorce postaw i zachowań w ró żnych, nieraz trudnych sytuacjach życiowych. Autorka nie tylko kształci, ale i wychowuje, uczy tolerancji, uczciwości, odpowiedzialności za słowa i czyny. Uczy poszanowania dla polskiej kultury i tradycji, a jednocześnie wskazuje na nasze związki z kulturą europejską. Inspirujące polecenia stawiają ucznia w roli czynnego poszukiwacza, badacza i krytyka.
Nauka o języku, ściśle skorelowana z kształceniem literackim i językowym, jest kontynuacją i poszerzaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w dwó ch poprzednich klasach.

Więcej informacji o cyklu Marii Nagajowej &ndash por. notka o podręczniku "Słowo za słowem" dla klasy czwartej.

Dostępność w oddziałach
Kielce 0
Kraków Brak
Błonie 1
Lublin Brak
Specyfikacja
Przedmiot: Język polski
Seria: Słowa i świat
Autor: Maria Nagajowa
Rok wydania: 2012