Wydawnictwa

News

... obowiązuje od 8 kwietnia
English Explorer oraz Matura Explorer - WAŻNE!
Obowiązuje od 2 kwietnia 2013...
Wymiany można dokonać do końca marca 2013 roku...
Od 1 marca 2013 roku wydawnictwo LektorKlett rozpoczęło dystrybucję części tytułów Langenscheidt...
W związku z faktem, iż uczniowie obecnych klas 4 szkoły podstawowej za 2 lata będą zdawać sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego...
W związku z pojawieniem się w sprzedaży tytułu Kompass Neu...
Obowiązuje od 18.02.2013